Timer, bestilling & betaling

TYPER KONSULTASJONER:

Generelt: Legene har satt av 20 minutter til hver pasient, inkludert journalskriving, til vanlige konsultasjoner. Vi har også «korttimer» (10 minutter) til enkle problemstillinger.  Dersom du har flere problemer du ønsker å ta opp med legen, kan det bli nødvendig å avtale en ny time for at vurderingen skal bli god nok, og for at vi ikke skal bli forsinket. Forbered deg gjerne. Skriv gjerne ned notater før timen.

Alle konsultasjoner bestilles på samme måte (se avsnitt under).

Fysiske konsultasjoner: Vanlig legetime på kontoret med nødvendige undersøkelser og eventuelt laboratorieprøver. Det blir sendt en SMS med faktura / Vippskrav i etterkant av timen.

Telefonkonsultasjoner: Dette er en konsultasjon hvor du blir oppringt av legen din og du slipper å møte opp på kontoret. 

Med telefonkonsultasjoner tilbys det tjenester som ved ordinær konsultasjon til samme pris, forutsatt at medisinske forhold ligger til rette for det. Det blir sendt en SMS med faktura / Vippskrav i etterkant av timen.

NB: Telefonkonsultasjoner egner seg til enklere problemstillinger der det ikke er nødvendig med undersøkelser.

E-konsultasjoner: Dette er konsultasjoner via helsenorge.no og er en enkel konsultasjon hvor du ikke behøver timebestilling. Pasienten oppretter en digital dialog her med et helsefaglig spørsmål. Da har fastlegen 2 virkedager på å besvare denne forespørselen. 

Faktura / vippskrav for denne timen vil da bli sendt ut på SMS rett etter legen har sendt svar.   

HVORDAN BESTILLE LEGETIME

Om det haster, er det viktig at du benytter deg av telefonbestilling!

For all kontakt og bestilling, fortell kort hva det gjelder. Da kan helsesekretæren lettere bestemme hastegrad og varighet av time, samt gi informasjon om forholdsregler som at du skal ta med urinprøve, møte fastende, ikke ta medisiner samme dag osv.

Vi gir deg primært time hos fastlegen, men når noe haster vil du kunne tilbys time hos en annen lege. Vi har også LIS1-lege (turnuslege) som betjener alle våre pasienter.

Bestilling av time på telefon

Du kan bestille time ved å ringe 22 02 62 10

Telefontider er på mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08.15–12.00 og 13.00–14.30
Tirsdag 08.15–12.00 og 14.00–14.30

Bestilling av time på app

Last ned  appen «Helsenorge.no» og bestill enkelt time fra mobilen.

Bestilling av time på internett

Legene har lagt ut timer for direkte bestilling i timebok på helsenorge.no. Dette kan være noe begrenset noe under koronapandemien. Du kan også bestille time ved å sende en  sende melding via e-kontakt på helsenorge.no.

Du kan kun bestille hos egen fastlege, LIS-1-lege, eller vikar. Anders Danielsen Lie er vikar for Tove Borgen 2 dager i uken.

ANDRE BESTILLINGER

Bestilling av resept

Pass på at du ikke går tom for dine faste medisiner. Hovedsakelig skjer reseptfornying på time hos legen, men det går også an å legge inn ønske om resept på helsenorge.no. Da vurderer legen din om du må komme inn på konsultasjon eller ikke.

Ta kontakt i god tid før du trenger kontroll og reseptfornyelse.

Kontakt resepsjonen / sekretærene elektronisk

Via helsenorge.no kan du nå ta kontakt med resepsjonen. Du kan stille et praktisk spørsmål til resepsjonen ved fastlegekontoret og de vil svare deg innen fem arbeidsdager. 

Sykmelding

Sykmelding skjer kun ved konsultasjon. Du må kontakte oss første dag du trenger sykemelding fra lege, da sykemeldinger ikke kan tilbakedateres.

Tilsvarende gjelder for legeerklæring for fravær til skole.

 

NY BETALINGSLØSNING

Betaling via SMS / Vipps / Faktura. 

Vi har fått ny betalingsløsning via PayEx MediPay. Det vil i ettertid av en konsultasjon (samme for fysisk oppmøte, ekonsultasjon, telefon/videokonsultasjon) eller annet arbeid bli sendt ut en SMS med vippskrav eller kortbetaling. Om ikke denne betales innen 48 timer vil det automatisk bli sendt ut en faktura med fakturagebyr 70 kr. 

Vi er klar over at ikke alle har Vipps eller kan betale med elektronisk kortbetaling. Hvis så er tilfelle ordner vi utsendelse av gebyrfri faktura. Unntaksvis har enkelte av fastlegene kortterminal inne på kontoret.