Hvem er vi?

LEGENE:

Gro Bjartveit

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 1980
 • Spesialist i allmennmedisin siden 1989
 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2003
 • Lektor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Leder for kollegastøtteordningen i Oslo legeforening
 • Deler praksis med Vegard Stubhaug.
 • Jobber per tiden 2 dager i uka frem til juni-23.

Vegard Stubhaug

 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2020 i deleliste med Gro Bjartveit.
 • Jobber for tiden på Olafiaklinikken, OUS.
 • Har vikar frem til ny fastlege ansettes i hjemmelen sommer-23.
 • Sarah Drangsholt er vikar per tiden frem til 21.04.23.
 • Ingvild Ohm er vikar fra 22.04.23 til 31.07.23

Tove Borgen

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 1988
 • Spesialist i allmennmedisin siden 1999
 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2001
 • Praksiskonsulent ved Diakonhjemmet sykehus i 20% stilling siden 2011.
 • Jobber per tiden 2 dager i uken
 • Lillian Cock er vikar 3 dager i uken.
 • Jobber hver onsdag og annenhver mandag/fredag

Malin Teie Finstad

 • Uteksaminert ved NTNU Trondheim 2012
 • Allmennlege i spesialisering
 • Fastlege ved Frysja legekontor fra 2018
 • Jobber per tiden 2,5 dager i uken.
 • Margrethe Slinde Høifødt er vikar 2,5 dager i uken.
 • Jobber tirsdag, onsdag og annenhver fredag

Bård Slinde

 • Uteksaminert fra Royal College of Surgeons in Ireland 2006
 • Spesialist i allmennmedisin fra 2016
 • Spesialist i radiologi fra 2016
 • Fastlege ved Frysja legekontor siden 2018
 • Spesielt interesseområde: Småkirurgiske prosedyrer

Ingar Baklien

 • Ny fastlege hos oss fra 2.1.23
 • Mer info kommer

Sarah Drangsholt

 • Uteksaminert fra Universitetet i Oslo 2019
 • Vikar for Vegard Stubhaug frem til april-23.
 • Jobber 3 dager i uken og deler legeliste med Gro Bjartveit (2 dager i uken)

Lillian Cock

 • Vikar for Tove Borgen 3 dager i uken.
 • Jobber hver tirsdag/torsdag og annenhver mandag/fredag

Margrethe Slinde Høiflødt

 • Vikar for Malin Teie Finstad 2,5 dager i uken.
 • Jobber mandag, torsdag og annenhver fredag.

LIS-1-lege

 • LIS-1-lege har 6 måneders tjeneste hos oss
 • Ny lege kommer 1. mars og 1. september hvert år

ANSATTE:

Kirsti Teveldal

 • Autorisert hjelpepleier 1984
 • Autorisert helsesekretær 1999
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2000

Inger-Margrethe Bruun

 • Autorisert hjelpepleier 1990
 • Autorisert helsesekretær 2002 (ferdigutdannet 1994)
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2015

Lene Solberg

 • Sekretær
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 1999

Ilmi Kivijervi

 • Autorisert helsefagarbeider siden 2013
 • Medisinsk sekretær fra 2019
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2019