Hvem er vi?

LEGENE:

Gro Bjartveit

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 1980
 • Spesialist i allmennmedisin siden 1989
 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2003
 • Lektor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Leder for kollegastøtteordningen i Oslo legeforening
 • Deler praksis med Vegard Stubhaug (50/50)

Vegard Stubhaug

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 2014
 • Allmennlege i spesialisering
 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2020
 • Lege ved Helsestasjon for ungdom i Nydalen
 • Skolelege ved Tonsenhagen og Årvoll skole
 • Deler praksis med Gro Bjartveit (50/50)
 • Spesielt interesseområde: Seksualitet og ungdomshelse.

Tove Borgen

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 1988
 • Spesialist i allmennmedisin siden 1999
 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2001
 • Praksiskonsulent ved Diakonhjemmet sykehus i 20% stilling siden 2011
 • Jobber 3 dager i uken (man-ons) og har vikar 2 dager i uken (Anders Danielsen Lie)

Malin Teie Finstad

 • Uteksaminert ved NTNU Trondheim 2012
 • Allmennlege i spesialisering
 • Fastlege ved Frysja legekontor fra 2018

Bård Slinde

 • Uteksaminert fra Royal College of Surgeons in Ireland 2006
 • Spesialist i allmennmedisin fra 2016
 • Spesialist i radiologi fra 2016
 • Fastlege ved Frysja legekontor siden 2018
 • Spesielt interesseområde: Småkirurgiske prosedyrer

Anders Danielsen Lie

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 2007
 • Allmennlege i spesialisering
 • Jobber som vikar for Tove Borgen 2 dager i uken (torsdager og fredager)
 • Assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker og medisinsk ansvarlig for vaksinasjonssenter Covid-19 ved Domus Athletica

Sarah Drangsholt

 • LIS1-lege hos oss ut februar 2022

ANSATTE:

Kirsti Teveldal

 • Autorisert hjelpepleier 1984
 • Autorisert helsesekretær 1999
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2000

Inger-Margrethe Bruun

 • Autorisert hjelpepleier 1990
 • Autorisert helsesekretær 2002 (ferdigutdannet 1994)
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2015

Lene Solberg

 • Sekretær
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 1999

Ilmi Kivijervi

 • Autorisert helsefagarbeider siden 2013
 • Medisinsk sekretær fra 2019
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2019