Hvem er vi?

LEGENE:

Tove Borgen

 • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo 1988
 • Spesialist i allmennmedisin siden 1999
 • Fastlege på Frysja legekontor siden 2001
 • Praksiskonsulent ved Diakonhjemmet sykehus i 20% stilling siden 2011.
 • Jobber per tiden 2 dager i uken
 • Leoni Abrahamsen Kohn er vikar 3 dager i uken.
 • Jobber hver onsdag og annenhver mandag/fredag

Malin Teie Finstad

 • Uteksaminert ved NTNU Trondheim 2012
 • Allmennlege i spesialisering
 • Fastlege ved Frysja legekontor fra 2018
 • Jobber per tiden 2,5 dager i uken.
 • Margrethe Slinde Høifødt er vikar 2,5 dager i uken.
 • Jobber tirsdag, onsdag og annenhver fredag

Bård Slinde

 • Uteksaminert fra Royal College of Surgeons in Ireland 2006
 • Spesialist i allmennmedisin fra 2016
 • Spesialist i radiologi fra 2016
 • Fastlege ved Frysja legekontor siden 2018
 • Spesielt interesseområde: Småkirurgiske prosedyrer

Ingar Baklien

 • Ny fastlege hos oss fra 2.1.23
 • Allmennlege i spesialisering
 • Flere års erfaring innen obstetrikk og gynekologi
 • Uteksaminert fra Semmelweis University i 2011
 • Jobber mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Ingvild Ohm

 • Spesialist i allmennmedisin
 • Permisjon fra 02.05.2024. Vikar er Andreas Meuche Henriksen.

Leoni Abrahamsen Kohn

 • Vikar for Tove Borgen 3 dager i uken.
 • Jobber hver tirsdag/torsdag og annenhver mandag/fredag

Margrethe Slinde Høiflødt

 • Vikar for Malin Teie Finstad 2,5 dager i uken.
 • Jobber mandag, torsdag og annenhver fredag.

Ina Roland

 • LIS-1-lege har 6 måneders tjeneste hos oss
 • Ny lege kommer 1. mars og 1. september hvert år

ANSATTE:

Kirsti Teveldal

 • Autorisert hjelpepleier 1984
 • Autorisert helsesekretær 1999
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2000

Inger-Margrethe Bruun

 • Autorisert hjelpepleier 1990
 • Autorisert helsesekretær 2002 (ferdigutdannet 1994)
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2015

Lene Solberg

 • Sekretær
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 1999

Ilmi Kivijervi

 • Autorisert helsefagarbeider siden 2013
 • Medisinsk sekretær fra 2019
 • Ansatt på Frysja legekontor siden 2019