Nyttig informasjon

Her kan du finne nyttig informasjon og lenker til andre sider:

Det kan kreves tillegg for medikamenter og forbruksmateriell, attester med mer. Dette gjelder alle uansett frikort,  alder etc. (Betales av alle og inngår ikke i egenandelstak) Barn under 16 år betaler ikke egenandel.