Kontoret tilbyr

Fastlegetjenester 

konsultasjon1

 

Kontoret tilbyr fastlegetjenester med konsultasjon hos fastlege.
Reseptfornyelse gjøres normalt i konsultasjonen, idet vi gir resept som varer til neste kontroll. Unntaksvis kan du be om resept på telefon – den er normalt klar påfølgende arbeidsdag. Sterke smertestillende, beroligende og sovetabletter skrives kun ut ved konsultasjon.

 

Svangerskapskontroll

Kontoret tilbyr svangerskapskontroll gjennom hele svangerskapet, evnt. delt med jordmor, og etterkontroll seks uker etter fødsel.

Vi kan tilby informasjon og veiledning om valg av fødeplass og ultralyd, ernæring i svangerskapet, tobakk og alkohol, medisinbruk, normale plager, arbeidssituasjoner, trygderettigheter, fødselsforberedende kurs, genetisk veiledning og fosterdiagnostikk og psykisk helse i svangerskapet og etter fødsel.

 

Reiser og vaksinasjoner

Kontoret kan fornye basisvaksiner (som stivkrampe og polio) og sette vaksiner til feriereiser utenlands. Ved mer omfattende behov, for eksempel ved lengre utenlandsopphold, bes du kontakte oss og forhøre deg om hva vi  har selv og hva  du evt. må få resept på. Du bør ha oversikt over tidligere vaksiner. Ta med vaksinasjonskort og last ned vaksinestatusen din fra minevaksiner.no . Vær oppmerksom på  at noen vaksiner må bestilles, se vår liste nedenfor.

 

Priser for konsultasjon, resepter og råd

Reisevaksinasjon: Vaksinens kostnad + Kr. 130 per satt vaksine
Konsultasjon hos lege: Kr. 260
Tillegg per familiemedlem: Kr. 100

Pris per satt vaksinedose i tillegg til vaksinekostnad: Kr 130
Konsultasjonen omfatter vaksineplanlegging, reseptutstedelser og veiledning.
Reisevaksinasjon og veiledning er ikke omfattet av folketrygdens takster og kommer i tillegg til eventuell vanlig konsultasjon.
Også barn og de med frikort må betale etter disse satsene.

Fullvaksinasjon kan ta tid, vaksiner bør derfor planlegges i god tid.
Du bør ha en time for å planlegge vaksinasjonene og få resept, deretter skaffe vaksiner og så komme tilbake og få satt dem. Ofte kan flere vaksiner gis samtidig, men det kan være nødvendig å sette dem med noen tids mellomrom.

 

Vær ute i god tid når du skal ha reisevaksine fordi

  • noen vaksiner må bestilles via apotek, selv om vi har mye på lager.
  • noen vaksinasjoner består av flere doser for å gi full beskyttelse.
  • det tar litt tid før du får full beskyttelse etter vaksinen.
Vi tilbyr følgende vaksiner:
  • Boostrix Polio (Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) Ny dose hver 10. år  anbefales
  • Hepatitt A – Havrix (Pt kan  ikke voksendose skaffes 240518)
  • Hepatitt A+B – Twinrix
  • Pneumokokkvaksine (Hvert 10. år, for noen spesielle grupper kortere intervall). Det anbefales først Prevenar (På resept) etterfulgt av Pneumovax (Som vi har selv) minst to md etter for mer varig immunitet
  • Sesonginfluensa (Årlig)
  • Gul feber (Stamaril) ved autorisert vaksinatør og utstedelse av vaksinasjonssertifikat.
  • Tyfoidfeber

Øvrige vaksiner skriver vi ut resept på og de skaffes fra apoteket. Dette gjelder bl.a. TBE/Ticovac (Flåttvaksine), vaksine mot HPV, meningokokker, drikkevaksine mot turistdiare og profylakse mot malaria.