Tjenester & priser

TYPER KONSULTASJONER:

Generelt: Legene har satt av 20 minutter til hver pasient, inkludert journalskriving, til vanlige konsultasjoner. Vi har også «korttimer» (10 minutter) til enkle problemstillinger.  Dersom du har flere problemer du ønsker å ta opp med legen, kan det bli nødvendig å avtale en ny time for at vurderingen skal bli god nok, og for at vi ikke skal bli forsinket. Forbered deg gjerne. Skriv gjerne ned notater før timen.

Henvisninger og legeerklæringer skrives i all hovedsak kun ved konsultasjon.

Alle konsultasjoner bestilles på samme måte (se avsnitt under).

Vanlige konsultasjoner: Legetime med fysisk oppmøte på kontoret med nødvendige undersøkelser og eventuelt laboratorieprøver. Det blir sendt en SMS med faktura / Vippskrav i etterkant av timen.

Telefonkonsultasjoner: Dette er en konsultasjon hvor du blir oppringt av legen din og du slipper å møte opp på kontoret. 

Med telefonkonsultasjoner tilbys det tjenester som ved ordinær konsultasjon til samme pris, forutsatt at medisinske forhold ligger til rette for det. Det blir sendt en SMS med faktura / Vippskrav i etterkant av timen.

NB: Telefonkonsultasjoner og e-konsultasjoner egner seg til enklere problemstillinger der det ikke er nødvendig med undersøkelser.

E-konsultasjoner: Dette er konsultasjoner via helsenorge.no og er en enkel konsultasjon hvor du ikke behøver timebestilling. Pasienten oppretter en digital dialog her med et helsefaglig spørsmål. Da har fastlegen 5 virkedager på å besvare denne forespørselen, men ofte vil du få svar tidligere enn det. 

Faktura / vippskrav for denne timen vil da bli sendt ut på SMS rett etter legen har sendt svar. Disse besvares i all hovedsak utenom vanlig arbeidsdag, dvs. etter 16.00 eller før 08.00 og det påføres da kveldstillegg på egenandelen. Har man frikort er man som ellers fritatt fra å betale egenandel.   

 

Egenandeler og frikort

De fleste tjenester på legekontoret faller under folketrygden og kommer inn under frikortordningen. Disse er de samme på alle legekontor i landet. En full liste av disse prisene kan du se her: 

Egenandeler og frikort

Priser for erklæringer og attester:

Dekkes ikke av folketrygden, kontorets egne priserPris
KORTE ATTESTER:
Enkle korte attester som avbrudd av reise o.l. (Uten legetime)
300 kr
DIVERSE / LANGE ATTESTER:
Som krever journalarbeid o.l.
honoreres etter medgått tidsbruk av legen (pr påbegynt 15 min)
300 kr
(pr 15 min)
FØRERKORTATTEST:
Enkel førerkortattest ca 15 min.
600 kr
Ytterligere problemstillinger på samme time, vanlig konsultasjonstakst i tillegg:170/223kr
KOMMUNALE ATTESTER:
Legeerklæring til Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)
400 kr
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede400 kr
Legeattest ved adopsjonssøknad/fosterforeldre600 kr
ANNET:
Vanlig legeattest for studentutveksling (som krever grundig legeundersøkelse)1000 kr
For mer utfyllende liste, spør legen din

Førerkortfornying

Hvis du fortsatt ønsker å kunne kjøre etter at du har fylt 80 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos en lege. Dette gjelder også om du har sertifikat for tyngre kjøretøy eller trenger fornying grunnet sykdom (som diabetes). Dette kan du selvfølgelig gjøre hos oss. Honorar for legeattesten dekkes ikke av trygden.

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må du fornye førerkortet før 1. januar 2033.

Se mer på sidene til vegvesenet: Fornye førerkort etter fylte 80 år

Reisevaksiner og basisvaksiner:

Vi tilbyr våre pasienter reisevaksiner samt fornying av basisvaksiner. Ved behov for mer omfattende vaksinering, for eksempel ved lengre arbeidsopphold i tropiske områder, bes du kontakte oss og forhøre deg om hva vi kan tilby, eller eventuelt kontakte et reisevaksinasjonskontor.

 

Konsultasjonen omfatter vaksineplanlegging, reseptutstedelser og veiledning. Du bør på forhånd ha oversikt over tidligere vaksiner. Ta med vaksinasjonskort og last ned vaksinestatusen din fra minevaksiner.no . Vær oppmerksom på  at noen vaksiner må bestilles, se vår liste nedenfor.

 

Reisevaksinasjon og veiledning er ikke omfattet av folketrygdens takster. Også barn og de med frikort må betale etter disse satsene.

 

Fullvaksinasjon kan ta tid, vaksiner bør derfor planlegges i god tid. Dette er fordi:

  • Noen vaksiner må bestilles via apotek, selv om vi har mange vaksiner på lager. Du må da få resept, hente vaksinen på apotek for så å komme tilbake å få satt denne.
  • Noen vaksinasjoner består av flere doser for å gi full beskyttelse.
  • Det tar litt tid før du får full beskyttelse etter vaksinen.
PRISER FOR KONSULTASJON, RESEPTER OG RÅDPris
1. gangs konsultasjon med rådgiving ved reisevaksinering: 
Barn eller andre fra samme familie/gruppe samtidig
310 kr
150 kr
Tillegg for hver vaksine som blir satt160 kr

Her kan du finne nyttig informasjon og lenker til andre sider:

Bydel Nordre Aker

Helfo   (Egenandeler, søknader om blå resept med mer)

NAV Innsending av sykmelding. Søknader.

Mine resepter Se hvilke gyldige respter du har på eresept

Influensa Generell informasjon