21. april.

 

 

På  grunn av sykefravær har vi redusert bemanning.

Vi har begrenset kapasitet for dropin for øreskylling, injeksjoner etc.

 

 

 

Vi får mange  analyser utført hos Fürst.  Du kan se dine svar på www.furstpasient.no (Sikker pålogging med bank-ID).

 

Skoleelever som trenger legeerklæring for fravær må ta kontakt 1. fraværsdag om morgenen og må regne med å møte til time.

 

Timebestiling på nett:

Alle leger har nå timebestilling på nett,  se under fanen timebestilling. Du kan  også bestille time via SMS