Hjem

Aktuelt 2018

Godt nytt år!

 

Fra 1. januar trenger du ikke lenger henvisning til      fysioterapeut.  Sjekk om  fysioterapeuten har kommunal avtale

Arbeidsgiver skal  nå kunne hente opp sykmeldingen din fra  nettet. Du finner den på  NAV.no

 

Vi har ikke influensavaksine. De som ønsker det kan få resept, få vaksinen på  apoteket og  komme innom og få satt vaksine.

 

Vi får mange  analyser utført hos Fürst. Vi piloterer nå www.furstpasient.no  der pasienten selv kan  lese alle egne prøvesvar fra Fürst. Be om   tilgangskode

 

150617: Vi   sender nå ut tilbakemeldinger via Pasientpost.no. Pålogging med bank-id el.l. Du får  SMS-varsel med lenke.

 

Skoleelever som trenger legeerklæring for fravær må ta kontakt 1. fraværsdag om morgenen og må regne med å møte til time.

 

Timebestiling på nett:

Alle leger har nå timebestilling på nett,  se under fanen timebestilling. Du kan  også bestille time via SMS

1 januar, 2018

 

Bygning_svarthvitt

 

Velkommen til Frysja legekontors hjemmesider

 

Spesialister i allmennmedisin
Gro Bjartveit, Tove Borgen og Svein Aarseth

Lege Tobias Skylstad Kvernebo