Hjem

24. mai 2018

Bård Slinde overtar som fastlege etter Tobias Kvernebo fra 1  juni. Pga foreldrepermisjon har han vikar (Marthe Walstad) fram til  primo oktober.

 

Fra 1. januar trenger du ikke lenger henvisning til      fysioterapeut.  Sjekk om  fysioterapeuten har kommunal avtale

 

Arbeidsgiver skal  nå kunne hente opp sykmeldingen din fra  nettet. Du finner den på  NAV.no

 

Vi får mange  analyser utført hos Fürst. Vi piloterer nå www.furstpasient.no  der pasienten selv kan  lese alle egne prøvesvar fra Fürst. Be om   tilgangskode

150617: Vi   sender nå ut tilbakemeldinger via Pasientpost.no. Pålogging med bank-id el.l. Du får  SMS-varsel med lenke.

Skoleelever som trenger legeerklæring for fravær må ta kontakt 1. fraværsdag om morgenen og må regne med å møte til time.

Timebestiling på nett:

Alle leger har nå timebestilling på nett,  se under fanen timebestilling. Du kan  også bestille time via SMS

9 februar, 2018

 

Bygning_svarthvitt

 

Velkommen til Frysja legekontors hjemmesider

 

Spesialister i allmennmedisin
Gro Bjartveit, Tove Borgen, Bård Slinde og Svein Aarseth